3 май 2012 | 18:06

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРИОРИТЕТИ

На 03.05.2012 г. се проведе първото заседание на Съвета за икономическо развитие и социални политики към Президента на Република България.
Темата на Съвета беше „Конкурентоспособност и инвестиционни приоритети“, а целта - да се потърси консенсус по политиките, които да повишат конкурентоспособността на страната, както и да се очертаят следващите стъпки за реализирането им.
 Участниците в заседанието одобриха предложената концептуална рамка, базирана на развитие и подкрепа за водещи клъстери и очертаха следните приоритети:
1) Да се разработи в детайли подходящата форма на институционализиране на концептуалната рамка и ефективното й прилагане в практиката;
2) С помощта на регионите и ресорните министерства да се актуализират данните за водещите седем клъстера;
3) Да се проведат структурирани срещи с представители по всеки клъстер, на които да се договори подходящата форма и координация;
4) Да продължат усилията за подобряване на бизнес средата. Стимулите за инвестиции да отразяват и спецификата на приоритетните сектори, както бяха предложени в презентацията за заседанието.

 

Общи правила за устройството и дейността на съветите към президента на Република България