28 октомври 2013 | 15:03

Дебат Общите приоритети на България и Румъния 2014-2020 – нови възможности и хоризонти

На 19 ноември 2013 г. от 9:30 ч, в  зала „Дръстър“ на хотел „Дръстър“ в гр. Силистра се проведе дискусия на тема „Общите приоритети на България и Румъния 2014-2020 – нови възможности и хоризонти“ в рамките на Съвета за развитие на регионите и националната инфраструктура към държавния глава..
 
По време на дискусията бяха обсъдени следните теми:
 
  • Развитие на свързаността в региона: транспорт и околна среда – общи проекти, инициативи и възможности 
  • Възможности за инвестиции в региона: създаване на растеж и заетост 
 
Във форумът взеха участие кметовете на 14 български и румънски дунавски общини, представители на Европейската комисия, на бизнеса и на неправителствения сектор, посланици.