21 ноември 2017 | 13:01

НИКОЛАЙ МИЛКОВ

Николай Милков е роден на 10 декември 1957 г. в София.

През 1976 г. завършва 9-а  гимназия с преподаване на френски език, а през 1983 г. – Департамента по Международни отношения на УНСС в София с образователна степен магистър.

В първите години след дипломирането си се занимава с научно-преподавателска дейност и през 1991 г. му е присъдена научната степен „доктор на историческите науки“.

От 1992 до 1997 г. и в периода от 2010 до 2013 г. работи в Министерството на отбраната, като последователно е референт за НАТО, съветник на министъра на отбраната, помощник-началник на сектор в Служба Военна информация и първият постоянен секретар на отбраната.

От 1997 г. преминава на работа в Министерството на външните работи, където последователно заема длъжностите началник на отдел в Дирекция „Човешки ресурси“, директор на Дирекция „Координация и анализ“, заместник-министър на външните работи, отговарящ по въпросите на сигурността, НАТО, отношенията със страните от Балканите и Европа. В това си качество е секретар на Междуведомствения съвет за участие в НАТО, член на Междуведомствената комисия по експортен контрол, участник в делегациите, представляващи България в 52-ата, 53-ата, 54-ата и 55-ата сесии на Общото събрание на ООН.

От 2001 до 2003 г. Николай Милков е извънреден и пълномощен посланик в Румъния, от 2005 до 2009 г.– генерален консул в Ню Йорк.

В периода от 2013 до 2017 г. е извънреден и пълномощен посланик в Канада.

Владее английски, френски и руски, ползва испански език.

Женен, с две дъщери.