9 март 2017 | 12:12

ЮЛИЯНА ДИМИТРОВА

Юлияна Димитрова е завършила „Електроника и изчислителна техника“ в Техническия университет в София, както и журналистика в СУ „Св. Климент Охридски”. Специализирала е макроикономика в Университета за национално и световно стопанство.

Тя е бивш изпълнителен директор на дружеството ICGB AD, създадено за проектиране, изграждане и експлоатация на газовия интерконектор България-Гърция, както и бивш зам.-председател на Съвета на директорите на „Булгаргаз“ ЕАД.

Била е редактор и наблюдател във в. „Банкеръ“, както и икономически редактор и завеждащ отдел „Икономика“ във  в. „Демокрация“.

Назначена е за секретар по икономика и инвестиции с указ на президента № 97 от 02 март 2017 г.