30 октомври 2012 | 20:08

НЕВИН ФЕТИ

Невин Фети е родена на 2 април 1977 г. в гр. Варна.

Завършила е средното си образование през 1996 г. в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ в гр. Варна.

През 2001 г. придобива магистърска степен по право от Софийския университет “Св. Климент Охридски”, от 2005 г. има магистърска степен по защита на националната сигурност от Академията на Министерството на вътрешните работи. През 2010 г. защитава дисертационен труд и придобива образователна и научна степен „доктор”.
През 2002 г. е съдебен кандидат в Софийския градски съд. До 2003 г. е адвокат в Софийската адвокатска колегия. В периода 2003-2004 г. работи в Държавната комисия по сигурност на информацията. От 2004 до 2012 г. заема длъжностите асистент, старши асистент и главен асистент в Академията на Министерството на вътрешните работи.

Преподавател в Националния институт на правосъдието, в Института по публична администрация и в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Владее турски, френски, руски и английски език.

От 2007 до 2012 г. е секретар, а от 2012 г. и понастоящем е съветник на президента на Република България по правни въпроси. Във втория мандат на президента Румен Радев е назначена за съветник по правни въпроси с указ № 34 от 22 януари 2022 г.