3 април 2017 | 11:11

ВЕРОНИКА ОРБЕЦОВА

 

Вероника Орбецова е родена на 1 март 1988 година в София.

Завършила е двойна магистърска програма „Международни отношения и задгранична дейност” и „Европеистика” в университет Париж 1 Пантеон-Сорбона, като е била удостоена със стипендия за отличен успех от френското Министерство на външните работи.

Била е научен сътрудник в катедра „Отношения между ЕС и Китай” и академичен асистент във факултета по Международни отношения и дипломация в Колежа на Европа в Брюж, Белгия.

Вероника Орбецова е работила като дипломатически служител в дирекции „ООН и сътрудничество за развитие” и „Близък Изток и Африка” в Министерството на външните работи.

Владее английски и френски език, ползва руски и испански език и има познания по китайски език.

Назначена е за съветник по външна политика с указ на президента № 102 от 22 март 2017 година.