24 октомври 2012 | 19:07

СЪВЕТИ

Съвети към Президента на Република България

Съветите към президента са консултативни органи, подпомагащи президента и вицпрезидента при вземане на решения, формиране на позиции и становища и предприемане на инициативи в конкретни области на обществения живот.

Дейността на съветите се организира от съответния секретар в Администрацията на президента в зависимост от темата на провежданите обсъждания и дискусии.

Правилата за работа на съветите се утвърждават с указ на президента.