29 октомври 2012 | 21:09

СЪВЕТ ДУХОВНОСТ, КУЛТУРА И НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ

Съветът по духовност, култура и национална идентичност към Президента на Република България заседава по актуални, обществено значими, изискващи стратегическа визия на държавата теми в областите на развитие на културата и културните индустрии, пълноценния диалог и сътрудничеството с българите и българските общности по света, отстояване и укрепване на националното самосъзнание и идентичност. Заседанията на съвета следват заявените от Президента приоритети в работата на институцията. Избраните теми кореспондират с устойчивите ангажименти на Държавния глава за оказване на обединяваща подкрепа за културното и духовното развитие на нацията, отстояване интересите на българите зад граница, отваряне на вратите на Президентската институция за гражданското общество и утвърждаването й като център на обществен дебат и задаване на приоритети за дългосрочно развитие на България.  

Съставът на участниците в Съвета по духовност, култура и национална идентичност е непостоянен и се определя в зависимост от темата на заседанието и съгласно Общите правила за работата и дейността на съветите към Президента на Република България.

В съответствие с Правилата за работа на Администрацията на Президента, се свиква и ръководи от секретаря на Президента, отговорен за съответните политики и приоритети. Заседанията на съвета се подготвят от секретаря и съветниците на президента в едноименния ресор.