19 октомври 2012 | 21:09

СЪВЕТ ВЪНШНА ПОЛИТИКА, ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

Съветът за външна политика, отбрана и сигурност подпомага президентската институция при обсъждане и разработване на позиции по въпроси, свързани с външната политика и националната сигурност на страната. Негова цел е да стане център на дебати по теми с висока държавна и обществена значимост, като затова се привличат широк кръг представители на държавните институции, политическите сили, научната общност, бизнеса и организации от неправителствения сектор.

Дейността на съвета се организира и ръководи от секретаря по външна политика или от секретаря по отбрана и сигурност, в зависимост от темата на заседанието и съгласно Общите правила за устройство и дейността на съветите към Президента на Република България.