РЕЧИ И ИЗЯВЛЕНИЯ

9 август 2012 | 10:10
Уважаеми офицери, сержанти и войници от 22-и контингент от Въоръжените сили на Република България в международните сили за поддържане на сигурността в Афганистан,rnУважаеми близки и роднини,rnУважаеми генерали и офицери,rnГраждани на Пловдив,rnДами и господа,rnrnДойдох да засвидетелствам своята признателност към вас - българските воини, завръщащи се от международна мисия в Афганистан.rnrn

26 юли 2012 | 15:03
Консултативният съвет за национална сигурност обсъди актуалното състояние на средата за сигурност и на системата за национална сигурност, в контекста на терористичния акт на летище Сарафово.rnrnПроведената терористична атака изисква нов анализ на динамиката на средата за сигурност. Защитата на българските граждани и на чуждите граждани на територията на България от терористични посегателства остава първостепенен приоритет на службите за сигурност.rnrn

26 юли 2012 | 10:10
Добър ден и добре дошли!rnУважаема госпожо Председател на Народното събрание,rnУважаеми господин Министър-председател,rnУважаеми членове на Консултативния съвет,rnУважаеми дами и господа,rnrnПозволете ми в духа на традицията да направя кратко изявление пред медиите преди откриването на заседанието на КСНС. Дневният ред на заседанието ще се състои от три точки. Точка първа е приемане на вътрешни правила за работа на Консултативния съвет. Точка втора е терористичният акт в Бургас: анализ на средата за сигурност - организационни, функционални, ресурсни способности на държавата в борбата с тероризма, изпълнение на националния план за противодействие на тероризма. Тази точка, длъжен съм да ви информирам, беше включена извънредно в дневния ред. По точка трета ще дебатираме за Механизма за сътрудничество и оценка – функциониране, проблеми и тенденции.rnrn

24 юли 2012 | 10:10
Уважаеми представители на парламентарно представените политически сили,rnУважаеми народи представители,rnТук има също така представители на Българската академия на науките и на много неправителствени организации, на университети, които специализират, и, разбира се, на регионите, на работодателски организации.rnrnБлагодаря ви, че сме заедно. С оглед на твърдата амбиция на правителството и на институциите в държавата през септември месец да имаме първи работен вариант на националната програма „2020”, специално благодаря на екипа на министър Дончев, както и на всички ресорни министри. Днес отново искам да ви гарантирам, че идеите, които ще се дебатират на тази маса, ще бъдат чути от компетентните институции и със сигурност ще бъдат заложени в последния работен вариант на програмата „2020”. Специално благодаря и на министър Найденов. Той е тук с целия си екип, за да може наистина да чуем всяка една добра идея, предложенията да бъдат отразени в подготовката на Националната програма за развитие 2020.rnrn

19 юли 2012 | 00:12
Шокиран и ужасен съм от случилото се на летището в Сарафово. Осъждам всякакви форми на тероризъм и насилие, които са неразбираеми и абсолютно неприемливи за нас. България е страна, в която от векове мирно съжителстват много етноси и вероизповедания и в която толерантността е основна ценност за обществото. Затова шокът ни от случилото се е още по-голям и решимостта ни да предотвратим подобни инциденти в бъдеще е още по-твърда.rnrn