1 март 2013 | 00:12

Президентът Росен Плевнелиев свиква консултации за Обществения съвет към бъдещото служебно правителство

На 1 март, петък, в 14.00 часа на „Дондуков” 2 президентът Росен Плевнелиев свиква консултации за Обществения съвет към бъдещото служебно правителство. На срещата представители на протестиращите граждани, на широк кръг граждански и браншови организации, синдикални и работодателски организации ще обсъдят бъдещите задачи и проект на Правила за устройството и дейността на Обществения съвет. Правилата уреждат функциите и задачите на този орган, неговата структура и организацията на работата му към служебното правителство.

Съветът е консултативен орган към служебното правителство за сътрудничество при вземане на решения, формиране на позиции, становища и приемане на инициативи от служебното правителство за развитие и провеждане на публичните политики в полза на българските граждани при спазване на принципите на публичност и прозрачност.

Срещата може да бъде наблюдавана пряко единствено на интернет страницата на президента www.president.bg.