18 септември 2017 | 15:03

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА

Информация за предстоящи стажантски програми към Комисията по помилването ще бъде публикувана своевременно.