30 октомври 2012 | 23:11

ОРДЕНИ И МЕДАЛИ

ОРДЕН ГРАЖДАНСКА ЗАСЛУГА ПЪРВА СТЕПЕН ОРДЕН ГРАЖДАНСКА ЗАСЛУГА ВТОРА СТЕПЕН ОРДЕН СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ПЪРВА СТЕПЕН ОРДЕН СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ВТОРА СТЕПЕН ОРДЕН СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ОГЪРЛИЕ ОРДЕН МАДАРСКИ КОННИК ПЪРВА СТЕПЕН С МЕЧ ОРДЕН МАДАРСКИ КОННИК ВТОРА СТЕПЕН С МЕЧ ОРДЕН МАДАРСКИ КОННИК ВТОРА СТЕПЕН БЕЗ МЕЧ МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГА ОРДЕН СТАРА ПЛАНИНА ПЪРВА СТЕПЕН БЕЗ МЕЧ ОРДЕН СТАРА ПЛАНИНА ПЪРВА СТЕПЕН С МЕЧ ОРДЕН СТАРА ПЛАНИНА ВТОРА СТЕПЕН БЕЗ МЕЧ ОРДЕН СТАРА ПЛАНИНА ВТОРА СТЕПЕН С МЕЧ ОРДЕН СТАРА ПЛАНИНА С ЛЕНТА ОРДЕН ЗА ВОЕННА ЗАСЛУГА ПЪРВА СТЕПЕН ОРДЕН ЗА ВОЕННА ЗАСЛУГА ВТОРА СТЕПЕН ОРДЕН ЗА ВОЕННА ЗАСЛУГА ТРЕТА СТЕПЕН ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ ПЪРВА СТЕПЕН БЕЗ МЕЧ ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ ПЪРВА СТЕПЕН С МЕЧ ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ ВТОРА СТЕПЕН БЕЗ МЕЧ ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ ВТОРА СТЕПЕН С МЕЧ ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ ТРЕТА СТЕПЕН БЕЗ МЕЧ ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ ТРЕТА СТЕПЕН С МЕЧ

ОРДЕНИ И МЕДАЛИ


Орден „Стара планина“
Орден „Стара планина“ е най-високото държавно отличие. С него се награждават български граждани - държавни глави и ръководители на правителства, министри, политици, обществени дейци, културни дейци, военни лица и представители на духовенството, които имат изключително големи заслуги към Република България;
С орден "Стара планина" се награждават и чужди граждани - държавни глави и ръководители на правителства, министри, политици, общественици и културни дейци, които имат изключително големи заслуги за двустранните отношения с Република България и за развитието на международното сътрудничество, укрепването на сигурността и мира между народите, както и за защита на правата и свободата на човека.

ОРДЕН СТАРА ПЛАНИНА ПЪРВА СТЕПЕН С МЕЧОРДЕН СТАРА ПЛАНИНА ПЪРВА СТЕПЕН БЕЗ МЕЧОРДЕН СТАРА ПЛАНИНА ВТОРА СТЕПЕН С МЕЧОРДЕН СТАРА ПЛАНИНА ВТОРА СТЕПЕН БЕЗ МЕЧ

          ПЪРВА СТЕПЕН С МЕЧОВЕ             ПЪРВА СТЕПЕН              ВТОРА СТЕПЕН С МЕЧОВЕ            ВТОРА СТЕПЕН

ОРДЕН СТАРА ПЛАНИНА С ЛЕНТА
С ЛЕНТА

Орден "Стара планина" е с лента и без лента.
Орден "Стара планина" с лента е без степени. С него се награждават държавни глави, министър-председатели, а в изключителни случаи и български граждани. На наградените се връчва и звезда на ордена.
С орден "Стара планина" без лента се награждават министри, дипломати, политически и обществени дейци, дейци на културата, военни лица, представители на духовенството, както и носители на други български и чужди ордени. Този орден има две степени - първа и втора, и две категории - с мечове (връчва се на военни лица) и без мечове (връчва се на граждански лица).

Орден „Св. св. Кирил и Методий“
С орден "Св. св. Кирил и Методий" се награждават български и чужди граждани, които имат значим принос за развитието на културата, изкуството, образованието и науката. Орденът има следните степени: огърлие, първа степен - златен с оранжева лента, втора степен - сребърен с оранжева лента.
С орден "Св. св. Кирил и Методий" с огърлие се награждават лица с особено значими заслуги за развитието на културата, изкуството и науката.
С орден "Св. св. Кирил и Методий“ - първа степен се награждават лица с големи заслуги в областта на културата, изкуството, образованието и науката.
Орден "Св. св. Кирил и Методий" - втора степен се връчва на дейци на образованието, културата и читалищното дело.

ОРДЕН СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ПЪРВА СТЕПЕНОРДЕН СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ВТОРА СТЕПЕНОРДЕН СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ОГЪРЛИЕ

                                ПЪРВА СТЕПЕН                                      ВТОРА СТЕПЕН                                              ОГЪРЛИЕ

Орден "За гражданска заслуга"
С орден "За гражданска заслуга" се награждават български граждани, които имат големи заслуги за развитието и укрепването на гражданското общество, за укрепване на демократичните институции и защита на човешките права и свободи, за принос и заслуги за отбраната, сигурността и обществения ред в Република България. Орденът има две степени - първа и втора, с бяла лента с българския национален трибагреник.

ОРДЕН ЗА ГРАЖДАНСКА ЗАСЛУГА ПЪРВА СТЕПЕНОРДЕН ЗА ГРАЖДАНСКА ЗАСЛУГА ВТОРА СТЕПЕН

                                                              ПЪРВА СТЕПЕН                                                   ВТОРА СТЕПЕН
 

Орден "За военна заслуга"
С орден "За военна заслуга" се награждават български и чужди граждани, които имат големи заслуги за развитието и укрепването на Българската армия, за участието в мироопазващи, миротворчески и хуманитарни операции, за дългогодишна и безупречна служба и принос за опазване на националната сигурност и обществения ред в Република България. Орденът има една категория - с мечове, и три степени.

ОРДЕН ЗА ВОЕННА ЗАСЛУГА ПЪРВА СТЕПЕНОРДЕН ЗА ВОЕННА ЗАСЛУГА ВТОРА СТЕПЕНОРДЕН ЗА ВОЕННА ЗАСЛУГА ТРЕТА СТЕПЕН

                                  ПЪРВА СТЕПЕН                                            ВТОРА СТЕПЕН                                      ТРЕТА СТЕПЕН


Орден "Мадарски конник"
С орден "Мадарски конник" се награждават чужди и български граждани за особенно големи заслуги за установяването, укрепването и развитието на двустранните отношения с Република България. Орденът е с лента с българския национален трибагреник, има две степени - първа и втора, и две категории - без мечове (връчва се на граждански лица) и с мечове (връчва се на военни лица).

ОРДЕН МАДАРСКИ КОННИК ПЪРВА СТЕПЕН С МЕЧОРДЕН МАДАРСКИ КОННИК ВТОРА СТЕПЕН С МЕЧОРДЕН МАДАРСКИ КОННИК ВТОРА СТЕПЕН БЕЗ МЕЧ

                             ПЪРВА СТЕПЕН С МЕЧОВЕ       ВТОРА СТЕПЕН С МЕЧОВЕ         ВТОРА СТЕПЕН БЕЗ МЕЧОВЕ


Орден "За храброст"
С орден "За храброст" се награждават военни и граждански лица за проявена храброст и героизъм в полза на българското общество и държава. Орденът има три степени - първа, втора и трета, и две категории - с мечове (връчва се на военни лица) и без мечове (връчва се на граждански лица).
С орден "За храброст" с мечове се награждават военни лица:
    - с първа степен - висши офицери - генерали и адмирали;
    - с втора степен - офицери;
    - с трета степен - сержанти и войници.

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ ПЪРВА СТЕПЕН С МЕЧОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ ВТОРА СТЕПЕН С МЕЧОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ ТРЕТА СТЕПЕН С МЕЧ

                    ПЪРВА СТЕПЕН С МЕЧОВЕ                    ВТОРА СТЕПЕН С МЕЧОВЕ                     ТРЕТА СТЕПЕН С МЕЧОВЕ

 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ ПЪРВА СТЕПЕН БЕЗ МЕЧОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ ВТОРА СТЕПЕН БЕЗ МЕЧОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ ТРЕТА СТЕПЕН БЕЗ МЕЧ

                               ПЪРВА СТЕПЕН                                         ВТОРА СТЕПЕН                                         ТРЕТА СТЕПЕН


Медал "За заслуга"
С медал "За заслуга" се награждават български граждани за заслуги в различни области на обществения живот - култура, наука, образование, отбрана и национална сигурност, здравеопазване, спорт, за укрепване и развитие на гражданското общество, за укрепване на демократичните институции и защита на човешките права и свободи, за борба с бедствия и аварии и за опазване на околната среда, както и за проявена лична доблест.
Медалът "За заслуга" е златен с кръгла форма и има една степен.

МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГА

ЗА ЗАСЛУГА