19 август 2021 | 11:11

ЗАСЕДАНИЕ НА КСНС НА 16.08.2021 г.

Участниците в заседанието на КСНС на тема „Необходими финансови мерки за преодоляване на потенциална здравна и социално-икономическа криза от пандемията от COVID–19. Мерки за противодействие на засиления миграционен натиск през границата на Република България с Република Турция“ не постигнаха консенсус по общо становище.