30 октомври 2012 | 23:11

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Дирекция „Връзки с обществеността“ в Администрацията на Президента на Републиката осъществява връзките с медиите и с обществеността, като организира и реализира технически работата по медийното представяне на дейността на Президента и на Вицепрезидента. Дирекцията предоставя информация за работата на Администрацията на Президента и за събития от официалната програма на държавния глава и на Вицепрезидента. Прессекретариатът администрира Интернет страницата на Президента, контролира публикуването на информацията и организира изявленията на Президента и на Вицепрезидента.