30 октомври 2012 | 23:11

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Директор на дирекция "Връзки с обществеността" е Таня Стефанова.

Таня Стефанова е бакалавър по "Журналистика", като завършва висшето си образование през 2013 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 2021 г. придобива магистърска степен в специалност "Международни отношения – защита на основните права" в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Като журналист е работила в Българската телеграфна агенция и в-к "Телеграф" с политически ресор.

От 2013 г. насам заема последователно различни експертни длъжности в Дирекция „Връзки с обществеността“ в Администрацията на президента.

Дирекция „Връзки с обществеността“ в Администрацията на Президента на Република България осъществява връзките с медиите. Дирекцията организира и осъществява технически работата във връзка с медийното представяне на дейността на президента и вицепрезидента, както и на информация за работата на администрацията. Експертите от дирекцията изготвят прессъобщения за събитията от официалната програма на държавния глава и на вицепрезидента, актуализират съдържанието, предназначено за медийно ползване, на интернет страницата на институцията.