13 ноември 2012 | 13:01

ПРАВИЛА

Във файловете по-долу, ще намерите правилата и формулярите за кандидатстване за всяка от категориите.  Попълнените документи изпратете на nagradajohnatanasoff@president.bg, в срок до 31 август 2018 година.