13 ноември 2012 | 13:01

ПРАВИЛА

Във файловете по-долу, ще намерите правилата и формулярите за кандидатстване за всяка от категориите.  Крайният срок за кандидатстване за отличията в отделните категории на Наградата „Джон Атанасов“ е 5 септември 2021 година.