6 ноември 2012 | 20:08

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ НА КОМИСИЯ ПО ОПРОЩАВАНЕ НА НЕСЪБИРАЕМИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ

Месечни отчети на комисия по опрощаване на несъбираеми държавни вземания.