30 октомври 2012 | 22:10

НАЦИОНАЛНА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ

Гвардейци на пост пред сградата на ПрезидентствотоНационалната гвардейска част е приемник на създадената през 1879 г. лична гвардия на княз Александър І Батенберг. На 12 юли е осъществен първият официален ескорт на български княз. Затова 12 юли е официален празник на Националната гвардейска част. Първоначално така наречената особена служба на гвардията се състои в съпровождане на държавния глава, членовете на неговото семейство и всички високопоставени държавни гости. През годините гвардейската структура се променя от конвой на княза, в ескадрон, полк, а след 1942 г. - дивизион. Днес в нея са включени войскови единици за отдаване на военни почести и представителен духов оркестър.

През 2001 г., Националната гвардейска част е утвърдена като представително военно Марш на Националната гвардейска част формирование на Българската армия и е един от символите на държавната власт заедно с националното знаме, герб и химн.

Мисията на Националната гвардейска част като представително военно формирование е да участва в провеждането на представителни и официални церемонии, протоколни мероприятия и военни ритуали с национално и държавно значение. С дейността си участва във формирането и поддържането на патриотична мотивация, национален дух сред обществото, както и в утвърждаване на българската национална идентичност и държавност. Участва в културната политика на Министерството на отбраната в областта на военно-патриотичната, културно-възпитателна и концертна дейности.

Настоящият командир на Националната гвардейска част, бригаден генерал Илко Йорданов е на длъжността от 12.12.2016 г.

Националната гвардейска част има свое знаме, печат, отличителен знак и униформа. Националната гвардейска част получава основния си воински символ - бойното знаме, на 12 юли 2003г. То е връчено лично от президента на републиката.

Униформа на Национална гвардейска частУниформа на Национална гвардейска частГвардейската униформа е създадена през 1883 г. и включва елементи от националната символика. През годините остават неизменни два символа в униформата: орловото перо на гвардейския калпак и Александровската звезда.

Александровската звезда е част от българския царски орден "Св. Александър" и се носи върху гвардейския калпак от 1883 г. От 2002 г. за кадровите военнослужещи от Националната гвардейска част е изработен нагръден знак, който е съчетание между Александровската звезда и новата национална символика. Нагръден знак на Национална гвардейска част

 

 

 

 

 

Официален сайт на Националната гвардейска част