13 април 2022 | 14:02

ПРАВИЛА

Във файловете по-долу, ще намерите Правилата за условията и реда за получаване на еднократна финансова помощ по инициативата „Подкрепи една мечта“, както и образец на заявленията за кандидатстване. Крайният срок за подаване на документите за кандидатстване е 21 октомври 2022 година в сградата на Администрацията на Президента.

 

По пощенски път изпращайте документите на адрес:

Администрация на Президента

За инициативата „Подкрепи една мечта“

Гр.София 1123

Бул. Дондуков 2