29 октомври 2012 | 23:11

ДИРЕКЦИИ КЪМ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА

Дирекциите със съответните отдели към Администрацията на президента подпомагат и осигуряват дейността на президента и вицепрезидента, създават условия за осъществяване на дейността на главния секретар и началниците на кабинета на президента и вицепрезидента, комисиите, съветите и секретарите.