13 ноември 2012 | 14:02

КОМПЮТЪРЪТ ABC

Джон Атансов Компютърът ABC

КЛЮЧОВИ ФАКТИ ОКОЛО КОМПЮТЪРА „АТАНАСОВ-БЕРИ“
(Atanasoff-Berry Computer - ABC)

Компютърът „АВС“ е създаден със специфична цел, а именно решаването на система от линейни уравнения. Той е можел да оперира с до 29 уравнения – удивително постижение за своето време. Огромна за своето време иновация и ключова стъпка към създаването на съвременния компютър, „АВС“ не е решавал автоматично цяла система от уравнения. Необходим е бил оператор, който да настройва различни функции като събиране, изваждане, четене, писане, конвертиране в бинарни символи и др. В наши дни всичко това се извършва чрез използването на „boot” програмите. Независимо от това, АВС е изключително важен елемент при изграждането на модерния компютър, тъй като именно при него за първи път се появяват няколко ключови елемента на съвременните информационни технологии. 

 
Компютърът „АВС“ е първият, който внедрява 3 от най- важните идеи, използвани при съвременните компютри:
  • използването на бинарни символи (единици и нули) за представяне на всички данни в числа;
  • извършването на всички необходими калкулации по електронни вместо по механични суитчове и колела;
  • използването на принципа за архитектурата на Фон Нойман, при който паметта и извършването на калкулациите са разделени процеси.
В „АВС“, също така е вградена друга изключително важна идея – използването на динамична памет с произволен достъп (DRAM), използвана и до днес. Това означава, че кондензаторът, губейки своя заряд много бързо, има нужда от нов електронен заряд всяка милисекунда.
 
Точно тази комбинация в изобретения от Джон Атанасов компютър - на „традиционни“ и „безпрецедентни“ за времето си компоненти (съответно неговото специфично предназначение и липсата на програмна архитектура го разграничават от модерните компютри, от една страна и от друга - бинарната аритметика и електронни елементи) е причина „„АВС“ да бъде приеман за първият съвременен компютър в световен мащаб. 
 
Джон Атанасов работи върху „АВС“ заедно със своя асистент Клифърд Бери в периода 1938 – 1942 в Iowa State University. Поради избухването на Втората световна война и включването на Джон Атанасов в нея, компютърът „Атанасов-Бери“ никога не е патентован. След войната, Атанасов продължава в различна инженерна посока и на практика „АВС“ не става широко познат до 60-те години на ХХ век. По тези причини, до 70-те години на 20 в. изобретения през 1946 г. компютър „ЕНИАК“ (електронен, но базиран не на бинарен код, а на десетичен) е смятан за първия съвременен компютър. През 1973г. спорът кой от двата компютъра е първият съвременен компютър приключва с решение на федералния щатски съд, че принципите, използвани в „ЕНИАК“ са взети от „АВС“. Така, компютърът „Атанасов-Бери“ е обявен за първия компютър в света.

Допълнителна информация можете да намерите на: www.atanasoff.org