29 октомври 2012 | 23:11

ИНИЦИАТИВИ

Инициативите на Президента на Република България са насочени към младите българи. Подкрепа на личните постижения на младите български изследователи, работещи в сферите на информатиката и информационните технологии, насърчаване на подготовката и реализацията на младите хора след напускането им от специализираните институции за деца, повишаване на качеството на детското здравеопазване, насърчаване на индивидуалното дарителство и корпоративната социална отговорност, включване на младите хора в процеса на вземане на стратегически за развитието на България решения са само малка част от целите, които инициативите на президента се стремят да постигнат.