ФОТО ГАЛЕРИЯ

1 юни 2023 | 12:12
За участие в Срещата на върха са поканени 47 държавни и правителствени ръководители, както и председателите на Европейския съвет, на Европейската комисия и на Европейския парламент