7 февруари 2013 | 11:11

ЗАСЕДАНИЕ НА КСНС НА 05.02.2013 г.

Становище и предложения на Консултативния съвет за национална сигурност относно посегателството над г-н Ахмед Доган


Консултативният съвет за национална сигурност категорично осъжда като недопустим и престъпен акт нападението над г-н Ахмед Доган.

Компетентните държавни органи и институции, работещи по случая, не трябва да оставят съмнения в обществото за обективността на резултатите от хода на разследването и да си свършат работа бързо и качествено.

Консултативният съвет се обедини около следните предложения до държавните органи и институции:

1. Националната служба за охрана да оптимизира организационната си структура, подзаконовите и административните актове регламентиращите дейността й, подготовката и преподготовката на служителите, системите за оперативно планиране,координация, взаимодействие и контрол.
2. Националната служба за охрана да разработи програма за техническото и технологичното обновяване на средствата за охрана и материалната база за подготовка на служителите, която да бъде ресурсно осигурена.