29 октомври 2012 | 23:11

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Правила за работа на Администрация на Президента на Република България