6 ноември 2012 | 20:08

ГОДИШНИ ДОКЛАДИ НА КОМИСИЯ ПО НАИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ И НАСЕЛЕНИ МЕСТА