24 октомври 2012 | 19:07

КОМИСИИ

Комисиите към президента са помощни органи, които подпомагат държавния глава с експертни становища при упражняване на правомощията му, предвидени в чл. 98 от Конституцията на Република България, или вицепрезидента при условията на чл. 104 от Конституцията на Република България.

Правилата за работа на комисиите се утвърждават с указ на президента.