6 ноември 2012 | 20:08

ГОДИШНИ ДОКЛАДИ НА КОМИСИЯ ПО ОПРОЩАВАНЕ НА НЕСЪБИРАЕМИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ