7 декември 2012 | 15:03

28-29 ноември 2012 г. Българско-германска конференция "Помилването - репресия и хуманност в съвременните наказателни политики"

28-29 ноември 2012 г. Българско-германска конференция "Помилването - репресия и хуманност в съвременните наказателни политики“, проведена в сградата на президентската администрация под егидата на вицепрезидента Маргарита Попова и в рамките на експертното сътрудничество между Комисията по помилването и Германската фондация за международно правно сътрудничество (Фондация IRZ).

Участници:
Зам.-министър на правосъдието, конституционни съдии, членове на Върховния касационен съд, прокурори от аналитичните структури на ВКП и звената, ангажирани с привеждане на присъдите в изпълнение и с надзора върху изпълнението на наказанията, експерти от ГД ,,Изпълнение на наказанията“ при Министерството на правосъдието, членове на предходните състави на Комисията по помилването, представители на НИКК при МВР, университетски преподаватели от СУ, НБУ, Академия на МВР, както и на Съюза на юристите в България, Български адвокати за правата на човека, Български Хелзинкски комитет, Сдружение "Спектра" и други неправителствени организации.
Конференцията бе почетена и от Матиас Хьопфнер, Посланик на Федерална Република Германия у нас.

Лектори:
проф. д-р Марк Цьолер, Професор по немско, европейско и международно наказателно право в Университета в Трир;
д-р Ива Пушкарова, преподавател по наказателно и международно наказателно право, Председател на Комисията по помилването;
д-р Наталия Киселова, преподавател по конституционно право, правен съветник на Президента, член на Комисията по помилването;
д-р Щефан Фройдинг, съдия, експерт във Федералното Министерство на Правосъдието;
Доц. д-р Емил Маджаров, ГД "Изпълнение на наказанията";
Доц. Владимир Велинов, дм, Национален консултант по съдебна психиатрия, член на Комисията по помилването;
д-р Инго Вернер, съдия, началник-отдел „Международна дейност“ в Министерството на Правосъдието на Федерална Провинция Северен-Рейн Вестфалия;
проф. д-р Ян Бергман, Председател на съдебен състав в Административния Съд в Щутгарт, преподавател в Института по икономика и право, Университет Щутгарт.

Презентациите и докладите от конференцията са достъпни в раздел "Анализи и изследвания".