6 ноември 2012 | 20:08

АНАЛИЗИ НА КОМИСИЯ ПО НАИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ И НАСЕЛЕНИ МЕСТА

В процес на разработка.