7 ноември 2012 | 01:01

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО ДУХОВНОСТ, КУЛТУРА И НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ НА ТЕМА: ПРОБЛЕМИ НА ПЪЛНОЦЕННИЯ ДИАЛОГ И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА

Проблеми на пълноценния диалог и сътрудничеството с българите по света

Общи правила за устройството и дейността на съветите към президента на Република България