13 декември 2012 | 11:11

СТАНОВИЩА НА УЧАСТНИЦИТЕ КЪМ СЪВЕТ ПО ДУХОВНОСТ, КУЛТУРА И НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ

Становища на участниците в инициативата „Младежка визия за развитие на България“ към Съвет по духовност, култура и национална идентичност на тема „Представяне на българската култура по света – перспективи за развитие“