13 декември 2012 | 11:11

СТАНОВИЩА НА УЧАСТНИЦИТЕ КЪМ СЪВЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Становища на участниците в инициативата „Младежка визия за развитие на България“ към Съвет по икономическо развитие на тема „Конкурентоспособност чрез развитие на клъстерите“