13 декември 2012 | 12:12

СТАНОВИЩА НА УЧАСТНИЦИТЕ КЪМ СЪВЕТ ПО НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Становища на участниците в инициативата „Младежка визия за развитие на България“ към Съвет по наука и образование на тема „Висше образование за кариера“