13 декември 2012 | 13:01

СТАНОВИЩА НА УЧАСТНИЦИТЕ КЪМ СЪВЕТ ПО OТБРАНА И СИГУРНОСТ

Становища на участниците в инициативата „Младежка визия за развитие на България“ към Съвет по oтбрана и сигурност на тема „Роля на Република България в сигурността на ЕС“