13 декември 2012 | 13:01

СТАНОВИЩА НА УЧАСТНИЦИТЕ КЪМ СЪВЕТ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

Становища на участниците в инициативата „Младежка визия за развитие на България“ към Съвет по правни въпроси на тема „Национален референдум. Въпроси на националния референдум и гаранции за вземане на информирано решение от гражданите“