13 декември 2012 | 14:02

СТАНОВИЩА НА УЧАСТНИЦИТЕ КЪМ СЪВЕТ ПО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ И НАЦИОНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Становища на участниците в инициативата „Младежка визия за развитие на България“ към Съвет по развитие на регионите и национална инфраструктура на тема „Разгръщане на потенциала и повишаване на качеството на живот в най-бедните региони на България“