13 декември 2012 | 14:02

СТАНОВИЩА НА УЧАСТНИЦИТЕ КЪМ СЪВЕТ ПО СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Становища на участниците в инициативата „Младежка визия за развитие на България“ към Съвет по социални политики на тема „Предизвикателства и перспективи пред младежката заетост“