13 декември 2012 | 14:02

СТАНОВИЩА НА УЧАСТНИЦИТЕ КЪМ СЪВЕТ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА

Становища на участниците в инициативата „Младежка визия за развитие на България“ към Съвет по външна политика на тема „Ролята на външната политика за изграждане на положителен образ на България в чужбина“