10 март 2016 | 16:04

ЕКСПЕРТНА СРЕЩА “ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА НЕПРИДРУЖЕНИ ДЕЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, 10 МАРТ 2016 Г.

Комисията по предоставяне на убежище към президента на Република България, Държавната агенция за закрила на детето и Българският съвет за бежанци и мигранти проведоха експертна среща на тема  „Представителство на непридружени деца, търсещи или получили международна закрила в Република  България“ на 10 март 2016 г. в  сградата на Администрацията на Президента. Експертната среща бе организирана по проект  на Представителството на  ВКБООН. 
 
Участваха представители на ВКБООН, УНИЦЕФ, Държавна агенция за закрила на детето, Държавна агенция за бежанците при МС, ГД „Гранична полиция“ и дирекция „Миграция“ на Министерството на вътрешните работи, Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане, Национално сдружение на общините в България, Столична община, Общините Свиленград, Харманли и Нова Загора,  неправителствени организации. 
 
На форума беше обсъдено прилагането на правната уредба за осигуряване представителство на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила, и беше планира допълнително сътрудничество и партньорство между ангажираните институции, местна власт и неправителствени организации.