20 януари 2014 | 17:05

СТАНОВИЩА НА УЧАСТНИЦИТЕ КЪМ СЪВЕТ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

Становища на участниците в инициативата „Младежка визия за развитие на България“ към Съвет по правни въпроси