20 януари 2014 | 17:05

СТАНОВИЩА НА УЧАСТНИЦИТЕ КЪМ СЪВЕТ ПО КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ

Становища на участниците в инициативата „Младежка визия за развитие на България“ към Съвет по култура, образование и национална идентичност