28 януари 2014 | 12:12

СТАНОВИЩА НА УЧАСТНИЦИТЕ КЪМ СЪВЕТ ПО НАУКА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Становища на участниците в инициативата „Младежка визия за развитие на България“ към Съвет по наука и здравеопазване на тема "Здраве за всички - бъдещите Цели за развитие"