30 юни 2017 | 16:04

Доставка на тонери за фотокопирна техника и принтери за нуждите на Администрацията на президента

30.06.2017 г. Публикувана е обява

30.06.2017 г. Публикувана е информация за обява

30.06.2017 г. Публикувана е документация към обявата

30.06.2017 г. Публикувани са образци на документи

01.08.2017 г. Публикуван е протокол от работата на комисията

15.08.2017 г. Публикуван е договор