10 юли 2017 | 16:04

Изработка и доставка на печатни материали за нуждите на Администрацията на президента

10.07.2017 г. Публикувана е обява

10.07.2017 г. Публикувана е информация за обява

10.07.2017 г. Публикувана е документация към обява

10.07.2017 г. Публикувани са образци на документи

14.07.2017 г. Публикувани са разяснения по условията на обществената поръчка

17.07.2017 г. Публикувани са разяснения по условията на обществената поръчка

20.07.2017 г. Публикувани са разяснения по условията на обществената поръчка

04.08.2017 г. Публикуван е протокол от работата на комисията

15.08.2017 г. Публикуван е договор