17 юли 2017 | 13:01

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Администрацията на президента по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Хартия и принадлежности за офиса" и Обособена позиция № 2 "Класьори и аксесоари за архивиране"

17.07.2017 г. Публикувана е обава

17.07.2017 г. Публикувана е информация за обява

17.07.2017 г. Публикувана е документация към обява

17.07.2017 г. Публикувани са образци на документи

20.07.2017 г. Публикувани са разяснения по условията на обществената поръчка

23.08.2017 г. Публикуван е протокол от работата на комисията

18.09.2017 г. Публикувани са договори за изпълнение на двете обособени позиции