13 октомври 2017 | 15:03

Доставка на компютърни конфигурации и периферна техника за нуждите на Администрацията на президента по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на настолна компютърна конфигурация“; Обособена позиция № 2; „Доставка на преносима компютърна

13.10.2017 г. Публикувана е обява

13.10.2017 г. Публикувана е информация за обява

13.10.2017 г. Публикувана е документация към обява

13.10.2017 г. Публикувани са образци на документи

23.10.2017 г. Публикувана е информация за удължаване срока за получаване на оферти

23.10.2017 г. Публикувано е съобщение за удължаване срока за получаване на оферти

07.11.2017 г. Публикуван е протокол от работата на комисията 

16.11.2017 г. Публикувани са договори