13 февруари 2018 | 14:02

Изпълнение на основни ремонти, реконструкции, строителна поддръжка, текущи и аварийни ремонти

13.02.2018 г. Публикувана е обява

13.02.2018 г. Публикувана е информация за обява

13.02.2018 г. Публикувана е документация към обява

13.02.2018 г. Публикувани са образци на документи

01.03.2018 г. Публикувана е информация за удължаване срока за подаване на оферти

01.03.2018 г. Публикувано е съобщение за удължаване срока за подаване на оферти 

16.03.2018 г. Публикуван е протокол от работата на комисията

02.04.2018 г. Публикуван е договор