4 април 2018 | 16:04

Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за сградата на Администрацията на президента

04.04.2018 г. Публикувана е обява

04.04.2018 г. Публикувана е информация за обява

04.04.2018 г. Публикувана е документация към обява

04.04.2018 г. Публикувани са образци на документи

23.04.2018 г. Публикуван е протокол от работата на комисията

21.05.2018 г. Публикуван е договор