18 октомври 2018 | 15:03

Доставка на компютърни конфигурации и периферна техника за нуждите на Администрацията на президента по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на настолна компютърна конфигурация“; Обособена позиция № 2; „Доставка на преносима компютърна

18.10.2018 г. Публикувана е обява

18.10.2018 г. Публикувана е информация за обява

18.10.2018 г. Публикувана е документация към обява

18.10.2018 г. Публикувани са образци на документи

29.10.2018 г. Публикувана е информация за удължаване срока за получаване на оферти

29.10.2018 г. Публикувано е съобщение за удължаване срока за получаване на оферти

14.11.2018 г. Публикуван е протокол от работата на комисията

17.12.2018 г. Публикувни са договори